Vai trò của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh

Ngày 2-1 ở Hà Nội đã diễn ra phiên họp của Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi, bèn về vai trò của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, tích cực đẩy mạnh vai trò ấy trong công cuộc đổi mới xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi chủ trì phiên họp. 

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2018, cả nước có hơn 11,3 triệu người cao tuổi, chiếm 11,95% dân số. Trong đó, xấp xỉ 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 17,6% tổng số người cao tuổi); 3,1 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; hơn 1,6 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; khoảng 1,4 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp người có công.

Bên cạnh đó, hơn 10,8 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế (chiếm 96%); 102 nghìn lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường bộ với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, 735 nghìn lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường sắt với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích một số nguyên nhân gây hạn chế hiệu quả của công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Theo đó, còn phổ biến tình trạng một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách pháp luật về người cao tuổi; triển khai các hoạt động đối với người cao tuổi còn chậm.

Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các chính sách, cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư các cơ sở chăm sóc người cao tuổi…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thời gian qua, người cao tuổi cả nước đã tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động gia đình, hàng xóm đóng góp vật chất, ngày công, hiến đất để làm đường hay phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, vai trò của người cao tuổi cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Từ trước đến nay, vai trò của người cao tuổi được thực hiện rất tốt trong công tác khuyến học, chúng ta cần tiếp tục phát huy và đẩy mạnh khi xây dựng xã hội học tập, ở đó người cao tuổi không chỉ động viên tinh thần con cháu mà còn trực tiếp tham gia học tập”.

Phó Thủ tướng đề nghị, năm 2019, các cấp, ngành cần tập trung khắc phục tình trạng “quên” bố trí kinh phí và phải hoàn thành việc lập quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở các cấp theo quy định của Luật Người cao tuổi. Các địa phương phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% người cao tuổi sở hữu thẻ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, ban đầu cho người cao tuổi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc việc giảm giá vé (50%) tham quan di tích, danh lam thắng cảnh, du lịch cho người cao tuổi; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì thu thập số liệu liên quan đến người cao tuổi trên cả nước.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *